Pozvánky

           Zveme Vás na nedělní shromáždění, které se koná v modlitebně sboru vždy v neděli od 9:30 hodin. Všechny vás srdečně zveme.


Archivy