Kázání R. Bubika – Hle, přijdu brzy

Zařadili jsme pro Vás mimořádně video s bývalým emeritním biskupem Apoštolské církve, Rudolfem Bubikem