Pro povzbuzení

Také si někdy říkáte: „Na tohle nemám prostě čas čekat.“?

Je to proto, že se na čekání obvykle díváme jako na ztracený čas. U Boha to tak ale není. Bůh jedná i tehdy, když čekáme. Dokonce i když nevidíš, co dělá, vždycky připravuje události na nebi i na zemi tak, aby s tvým životem uskutečnil své úmysly.      Spolehni se na Jeho neochvějnou lásku – lásku, která Ho přiměla poslat Syna z nebe, aby tě dal do pořádku a zachránil. Boží plány pro tvůj život nic nezkříží.

     A tak trpělivě čekej s vědomím, že čekání nikdy není promarněný čas v případě, že čekáš na Boha.

“Přijď tak dlouho očekávaný Ježíši, narozený, abys osvobodil svůj lid.

Ze strachu a hříchů nás vysvoboď, ať v Tobě najdeme spočinutí.

Jsi Síla a Útěcha Izraele, jsi Naděje celé země.

Vzácná Touha každého národa, Radost každého toužícího srdce.

Narozený k osvobození svého lidu, zrozené dítě a přesto Král,

zrozený, abys v nás zůstával navždy a přinesl Své slavné Království.

Svým vlastním věčným Duchem nám v srdcích vládni sám.

Svou na vše dostačující podstatou nás pozvedni ke Svému slavnému trůnu.”

Charles Wesley, 1707 – 1788