Pro povzbuzení

Také si někdy říkáte: „Na tohle nemám prostě čas čekat.“?

Je to proto, že se na čekání obvykle díváme jako na ztracený čas. U Boha to tak ale není. Bůh jedná i tehdy, když čekáme. Dokonce i když nevidíš, co dělá, vždycky připravuje události na nebi i na zemi tak, aby s tvým životem uskutečnil své úmysly.      Spolehni se na Jeho neochvějnou lásku – lásku, která Ho přiměla poslat Syna z nebe, aby tě dal do pořádku a zachránil. Boží plány pro tvůj život nic nezkříží.

     A tak trpělivě čekej s vědomím, že čekání nikdy není promarněný čas v případě, že čekáš na Boha.

“Přijď tak dlouho očekávaný Ježíši, narozený, abys osvobodil svůj lid.

Ze strachu a hříchů nás vysvoboď, ať v Tobě najdeme spočinutí.

Jsi Síla a Útěcha Izraele, jsi Naděje celé země.

Vzácná Touha každého národa, Radost každého toužícího srdce.

Narozený k osvobození svého lidu, zrozené dítě a přesto Král,

zrozený, abys v nás zůstával navždy a přinesl Své slavné Království.

Svým vlastním věčným Duchem nám v srdcích vládni sám.

Svou na vše dostačující podstatou nás pozvedni ke Svému slavnému trůnu.”

Charles Wesley, 1707 – 1788

Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané.

“Všechny společnosti v dějinách, které se ocitly na prahu kolapsu, měly společné to, že se v nich vyšinuly mezilidské vztahy a přestaly fungovat na přirozených principech. Hlavní otázka dnešního dílu tedy zní: Co dává tušit současný stav našich mezilidských vztahů o jejich vývoji do budoucna? Do jakých podob se bude vyvíjet naše rodina?”

Tak začíná článek uveřejněný na www.rozhlas.cz/dvojka. Chcete-li si celý článek přečíst či poslechnout, pak stačí kliknou zde.

Konec je blízko?

Doposud každá generace křesťanů počítala s brzkým příchodem Pána Ježíše. Proč by ale mělo toto očekávání být právě nyní obzvláště opodstatněné?

Pokud bych měl napsat scénář o dění, které o době konce popisuje Bible, bylo by pro mne nemožné vývoj dnešního světa popsat trefněji. Událos­ti kolem nás zapadají do biblického prorockého rámce pro konec věků. Nenapadá mi žádná důležitá událost, připravená pro poslední čas, která by se neuskutečňovala nebo nebyla na obzoru.

Realisticky viděno je třeba se ptát: „Jak dlouho může ještě tento stav trvat, než vše skončí?“

Někdo by mohl odvětit: „Vždy ve světových dějinách existo­valy těžké časy!“

Jsou zde ovšem dva důvody, pro které si myslím, že to je dnes jiné.

Pokračovat ve čtení “Konec je blízko?”

DOPROVÁZENÍ

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY “

  Jak zmírnit trápení těžce nemocných a umírajících službou doprovázení? Jak pomoci překonat situace po úmrtí v rodině?

Seminář na dané téma připravuje středisko pro vzdělávání Diakonie Apoštolské církve EDUCA na rok 2024.

Bližší informace ZDE.